Số người online
Số người online:   0001
Lượt truy cập   725462
PALĂNG INVERTER HITACHI


Giá : 0 VND

Super V series : Tải trọng từ  1/2 đến 10 tấn

Model name:

1/2M-T65-W3;1/2HM-T65-W3;1M-T65-W3;1HM-T65-W3;2M-T75W3;2HM-T75-W3;2,8HM-T65-W3;

3M-T65-W3;3HM-T65-W3;

1/2L-T55-W3;1L-T55-W3;2L-T55-W3;2HL-T55-W3;2,8HL-T55-W3;3L-T55-W3;3HL-T55;5L-T55-W3

Bao gồm các loại: Palang tiêu chuẩn, palang trần thấp.


V8 series ; Tải trọng từ 15 đến 30 tấn

Bao gồm loại: Palang dầm đôi

Model Nane:

2HD-T55-W3;2,8D-T55-W3;3D-T55-W3;3HD-T55-W3;5D-T55-W3-5HD-T55;7D-T55-W3;7,5D-T55-W3;7,5HD-T55-W3;10D-T55-W3;10HD-T55-W3;10M-T55-W3;35M-T88-W3;15HM-T88-W3;20HM-T88-W3;30HD-T88-W3 

 

Quảng cáo